Пътешествие I (2011)

Микс медия върху дърво

160 x 90 cm